ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek:

A munka megrendelésével a Megrendelő elfogadja cégünk ÁSZF-jét.(link)

Általános Szerződési Feltételek
I. Bevezetés
Tisztelt Vásárlónk!
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ONYXPRINT Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Kisberényi u. 44. a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön megrendelője kíván lenni az ONYXPRINT Kft.-nek, tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert szolgáltatásaink igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

II. Az ÁSZF célja

Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza az Onyxprint Kft. szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb működéssel kapcsolatos lényeges körülményt.

III. Általános tudnivalók, céginformáció

Cégnév: ONYXPRINT Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövidített név: ONYXPRINT Kft.
Székhelye: H-8220 Balatonalmádi, Kisberényi u. 44.
Telephelye: H-8200 Veszprém, Budapest út 75.
Cégjegyzékszám: 19-09-514643
Bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
Adószám: 23688034-2-19
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.onyxprint.hu
Kapcsolattartó: Bódiss Ákos
TEÁOR: 1812’08: Nyomás (kivéve: napilap)
A szerződés nyelve: magyar

IV. Az ÁSZF hatálya

1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre az ONYXPRINT Kft. által üzemeltetett www.rollupcentrum.hu webcímen található internetes áruházon keresztül kerül sor.

3. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

4. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.

V. Megrendelés

1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A megvásárolni kívánt termék a termék adatlapján található „Kosárba teszem” gombra kattintva jelölhető ki.

2. A jobb oldalon a „Kosár” menüpontra kattintva ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak mennyisége, ára. Baloldalon a vásárlás folytatható a Folytatom a vásárlás linkre kattintva. Jobb oldalon a „Megrendelés folytatása” linkre kattintva a kosár részletes tartalma és a megrendelés elküldésének folyamata jelenik meg.

3. Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni, kiválasztható a szállítási mód. Emellett az adatmegadás lépései következnek (szállítási cím, számlázási cím). A megrendeléshez itt megjegyzés is fűzhető.

4. A vásárlás folytatásához szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása. Az „Elküldöm” gombra kattintva befejezhető a megrendelés, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik. A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.

5. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a megadott címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit, valamint a fizetési és szállítási információkat.

6. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Eladó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott megrendeléseit is.

7. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó fenntartja. Ilyen nem várt esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.

8. A megrendelés leadását követően a szerződés az alábbi feltételekkel mondható le:
- Azonnali gyártás igénylése esetén a megrendelés nem mondható le (munkanapokon 10 óráig rendelhető, a megrendelési folyamatban igényelhető lehetőség),
- Egyéb esetben a megrendelés leadásától számítva az 24 órán belül mondható le, erre kizárólag elektronikus levélben van lehetőség.
- A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződésírásban foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

9. A szerződés magatartási kódexre való utalást nem tartalmaz.

10. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.

11. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül Vevő az Eladóhoz eljuttatja.

12. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása (megerősítés) Eladó részéről megtörténik.

13. A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja.

14. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

15. A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.

16. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, magyar forintban (HUF) értendő bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza. Az árak frissítése folyamatosan elektronikusúton történik. A rendszerhibából eredő téves árközlésért Eladó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén azonban a javítást haladéktalanul köteles megkezdeni.

17. Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

18. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

VI. Szállítási feltételek

1. A kiválasztott és megrendelt áru a rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra. A szállítási határidő Vevővel történő egyeztetés alapján kerül egyedileg meghatározásra.

2. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe venni köteles. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.

3. Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a vételárat - mely a termék postaköltségét is tartalmazza – a csomag átvételekor a futárszolgálatnak megfizetni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei Vevőt terhelik. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők egyeztetése érdekében. Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Eladó által küldött visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek a szállítási mód kiválasztásától függően. Vevőnek lehetősége van az ONYXPRINT Kft. által biztosított szállítások közül választani:

1. házhozszállítás – előre utalással

2. házhozszállítás - utánvéttel

4. Szállítási díjak

0,1 - 5kg 1 800,- Ft/cím
5,1 - 10 kg 2 500,- Ft/cím
10 kg felett kérje egyedi ajánlatunkat!

A szállítási díj tájékoztató jellegű! A pontos szállítási díjról a kollégánk által küldött visszaigazoló levélben fogjuk tájékoztatni. A kiszállítás megtörténtének elismerése akként történik, hogy Vevő a számla aláírásával ezt igazolja. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában, a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Köteles meggyőződni arról, hogy valóban a megrendelt termék került kiszállításra a megrendelt mennyiségben és minőségben. A mennyiségi és az azonnal észlelhető minőségi kifogást Vevő haladéktalanul jelezni köteles a szállítónak. A kifogás jelzésének módja jegyzőkönyv készítése, amelyben a hiányt, illetve a hibát Vevő megjelöli. Jegyzőkönyv hiányában sérülésre, hiányosságokra vonatkozó utólagos reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni.

VII. Fizetési feltételek

1. A számlát minden esetben Eladó állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási költségeket.
2. Eladó csomagolási – vagy bármilyen más költséget nem számol fel.
3. A fizetés előzetes átutalással, vagy készpénzben, utánvéttel történik.
4. Átutalással való teljesítés esetén a fizetés napjának az a banki nap tekintendő, amelyen a vételár összege Eladó folyószámláján jóváírásra kerül.
5. Késedelmes fizetés esetén Vevő jelen szerződés alapján elfogadja, hogy Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számol fel.
6. Előzetes átutalás esetén a megrendelést követően kiállításra kerül az átutalásos számla, és annak másolatát eladó e-mailben eljuttatja Vevőnek. Kizárólag a számlamásolat e-mailben történt megküldését követően utalható át az összeg, a megrendelési értesítő nem tekinthető számlának. Eladó a számlán feltüntetett összeg bankszámlájára történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedni köteles a termék kiszállításáról. Átutalás esetén Vevő a „közlemény” rovatban nevét(cégnevét) és a megrendelés sorszámát köteles feltüntetni.
7. Eladó belföldön használatos bankszámlaszáma: 14100660-21351549-01000009(Sberbank Veszprém)
8. Utánvét esetén Vevő a teljes vételárat a kiszállítás alkalmával a szállítónak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.
9. Vevő kizárólag abban az esetben rendelheti meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor megfizetni képes annak díját. Át nem vett, vagy visszaküldött csomag esetén Eladó a termék újraküldését kizárólag a csomagellenértékének előzetes átutalása esetén indítja el ismételten.
10. Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát megfizeti.

VIII. Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

Az elállás joga kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik.

IX. Garancia

Eladó a legyártott nyomdatermékekre kizárólag színtartóssági garanciát vállal; az általános színtartóssági feltételek a főbb alaptípusokra a következők:
- PVC molinó: 12 hónap
- Roll-up film: 12 hónap
Ettől hosszabb színtartósági garanciális feltételekre minden esetben, pontos kiegészítő információk birtokában kerülhet sor.

Vevő tudomásul veszi, hogy enyhe színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak. Amennyiben Vevő az Eladó rendelkezésére bocsájt színmintát – proof, chromalin, Pantone kód -, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát lehetőleg jobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. A színminta hiányában Eladó semmiféle szín-helyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermék kivitelezése /nyomtatása a nyomdagépek alap-beállításai szerint történnek.
Eladó hibás teljesítés esetén csak és kizárólag a hibás nyomdatermék újra gyártását vagy lehetőség szerint javítását vállalja, minden egyéb pénzbeli visszatérítéstől, kompenzációtól, stb. Eladó elzárkózik.
Eladó nem vállal garanciát a gyártott termékre vagy kihelyezésre, ha annak megrongálódását valamilyen kívülálló ok, vihar, jégeső, villámcsapás okozza. Sárga, narancssárga vagy piros riasztásos viharjelzés alatt bekövetkezett szakadás, leesés, stb. Vevő felelősség körébe tartozik.

X. Kellék- és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztató

A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen ÁSZF 1. sz.mellékletét képezi

XI. A szerződés megszüntetése

Vevő a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését az alábbi esetekben szüntetheti meg:
- Azonnali gyártás igénylése esetén a megrendelés nem mondható le(munkanapokon 10 óráig rendelhető, a megrendelési folyamatban igényelhető lehetőség),
- egyéb esetben a megrendelés leadásától számítva az 24 órán belül mondható le,erre kizárólag elektronikus levélben van lehetőség.

XII. Felelősség

1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásulvételét. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatásbizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./

Cookie szabályzatunkat itt találja.

2. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely a www.rollupcentrum.hu-hoz valócsatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.

3. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.rollupcentrum.hu akadálytalanműködését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

XIII. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találja.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Ha a Vevő az ONYXPRINT Kft.-vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termékminőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helyeszerinti, illetve a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ONYXPRINT Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

1. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás

kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges,az esetleges jogviták rendezésére Szerződő Felek – pertárgyértéktől függően - a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.,valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.)Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jogi Nyilatkozat

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok,dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Önképernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Az megrendelés leadásával a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket.

Kelt: Veszprém, 2016. év 05. hó 26. napján

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!

 

E-mail: onyxprint@onyxprint.hu
Telefon: 06 (70) 37-000-41